Farnosť Stráňavy

Farnosť Stráňavy vznikla 1.7.2012 oddelením od farnosti Strečno. K farnosti Stráňavy bola od 1. júla 2012 pričlenená filiálka Mojšová Lúčka. Nastupujúcim novým správcom farnosti sa stal Vdp. Mgr. Pavol Hrvol.

Farský úrad Stráňavy má zriadenú pevnú linku, na ktorú môžete volať prípadne nechať svoj odkaz.

Farské oznamy

Farské oznamy

  1. pôstna nedeľa 

Liturgický kalendár:

Štvrtok – sviatok Katedry sv. Petra, apoštola.

Dnes o 14.00 hod. bude pobožnosť krížovej cesty. Potom o 15.00 hod. bude stretnutie manželov v spoločenskej miestnosti na fare, dnešná téma bude komunikácia. Dnes po sv. omšiach je zbierka na charitu. Pán Boh zaplať.

  1. Sv. omše počas týždňa v Stráňavách: pondelok, utorok o 18.00 hod., v stredu o 7.30 hod., v piatok o 18.00 hod. bude pobožnosť krížovej cesty. V nedeľu ako bývajú.
  1. V pôstnom období sa modlí pobožnosť krížovej cesty. Budeme sa ju modliť v piatok a v nedeľu o 14.00 hod. Deti dostanú kartičky, na ktoré si budú značiť účasť na krížovej ceste. Povzbuďme ich k tejto tak krásnej pobožnosti. Samozrejme nájdime si čas aj my ostatní, na túto pobožnosť. Máme sa za čo modliť a konať pokánie.
  1. Svätý Otec pri nedeľnom príhovore 4. februára 2018 z okna Apoštolského paláca vyhlásil na 23. február Deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete. V tomto príhovore zazneli tieto slová:
    „Vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta, pozývam všetkých veriacich k osobitnému Dňu modlitby a pôstu za pokoj, a to 23. februára, v piatok Prvého pôstneho týždňa. Obetujeme ho osobitne za obyvateľov Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu. Tak ako pri iných podobných príležitostiach, pozývam aj bratov a sestry nekatolíkov a nekresťanov pripojiť sa k tejto iniciatíve takými formami, aké budú považovať za vhodné, a teda všetci spoločne.
    Náš nebeský Otec vždy počúva svoje deti, ktoré k nemu volajú v bolesti a úzkosti, «Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany» (Ž 147,3). Dôrazne apelujem, aby sme aj my počúvali toto volanie, a každý si vo svojom svedomí pred Bohom položme otázku: «Čo môžem urobiť pre pokoj ja?» Celkom isto sa môžeme modliť, ale nielen to. Každý môže konkrétne povedať «nie» násiliu, nakoľko záleží od neho. Pretože víťazstvá dosiahnuté násilím sú falošné víťazstvá; zatiaľ čo pracovať pre pokoj prospieva všetkým!“

Úmysly svätých omší

Deň Svätá omša Úmysel
Pondelok 18.00 hod. Za Božiu pomoc a zdravie pre Amáliu a poďakovanie PB za dar života 80 r.
Utorok

 

 

18.00 hod. +Adam Peško a rodičia Peškoví a Janíčkoví
Streda 7.30 hod. Na úmysel kňaza
Štvrtok

 

 

Piatok

 

 

18.00 hod. Za pokoj vo svete – pobožnosť krížovej cesty
Sobota

 

Nedeľa 7.30 hod.

10.30 hod.

+Vendelín, Milan Ondák

+Viliam Záhorec

Ako vybaviť:

Kostol Stráňavy

Stráňavskému kostolu Sedembolestnej Panny Márie dominuje veľká drevená socha Piety. Bočné steny kostola zdobia v rovnakom štýle zhotovené výjavy krížovej cesty.

Prvým správcom farnosti Stráňavy sa stal Mgr. Pavol Hrvol. 14. júna 2013 diecézny biskup Mons. Tomáš Galis posvätil základný kameň a stavebný pozemok pod farskú budovu. V júli 2013 sa stala jej výstavba. Farská budova je domov pre všetkých, bude slúžiť okrem bývania správcu farnosti pre rozličné stretnutia mládeže a detí, dospelých, pre rôzne náuky: krstné, manželské, birmovanecké, plánuje sa zriadiť aj farská knižnica.

Farská budova je financovaná zo zbierok a darov ľudí a z darov obce Stráňavy a Urbárskeho spoločenstva.

Kontaktovať farnosť

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stráňavy