Farnosť Stráňavy

Farnosť Stráňavy vznikla 1.7.2012 oddelením od farnosti Strečno. K farnosti Stráňavy bola od 1. júla 2012 pričlenená filiálka Mojšová Lúčka. Nastupujúcim novým správcom farnosti sa stal Vdp. Mgr. Pavol Hrvol.

Farský úrad Stráňavy má zriadenú pevnú linku, na ktorú môžete volať prípadne nechať svoj odkaz.

Farské oznamy

Farské oznamy

  1.   Nedeľa cez rok 

Liturgický kalendár:

Utorok – spomienka Obetovanie Panny Márie.

Streda – spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice.

Piatok – spomienka sv. Ondreja Dung – Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov.

Nedeľa – posledná nedeľa liturgického roka, Nedeľa Krista Kráľa.

Dnes po sv. omšia je zbierka na charitu. Pán Boh zaplať.

  1. Sv. omše počas týždňa v Stráňavách: pondelok, utorok o 18.00 hod., v stredu o 7.30 hod., v piatok sv. omša nebude a v nedeľu ako bývajú.
  1. V utorok po sv. omši bude stretnutie pri Svätom písme. Príďte sa povzbudiť Božím Slovom.
  2. Tí, ktorí upratujete kostol, staráte sa o kvety a okolie kostola, ktorí ste pomáhali pri starostlivosti o chlapov pri oprave kostola, tí ktorí ste brigádovali, ako prejav vďaky si zoberte kalendár, ktorý je vzadu na stolíku. Nech Pán požehná a odmení vaše obety.
  3. V duchu slóv Sv. otca Františka, ktorý vyhlásil dnešný deň, ako Deň pomoci chudobným, sa bude v našej farnosti konať zbierka trvácich potravín (múka, cukor, ryža, olej, konzervy, cestoviny), môžete ich priniesť do spoločenskej miestnosti na fare a to v čase polhodinu pred sv. omšou a v piatok od 17.00 hod. do 17.30 hod. Táto zbierka bude trvať do budúcej nedele. Potom sa vyzbierané potraviny rozdelia rodinám. Prosím prijímite to ako pomoc a nie ako poníženie, prejav lásky a pomoci, v duchu slóv, viera bez skutkov je mŕtva viera.
  4. Na budúcu nedeľu bude pobožnosť na nedeľu Krista Kráľa, modlitba zasvätenia sa Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ktorá je spojená so získaním úplných odpustkov, pri dodržaní podmienok, sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba Verím v Boha a na úmysel Sv. otca. Pomodlime sa ju po sv. omšiach.
AWERTRAVEL CK

905 01 SENICA

Hviezdoslavova 1469/61

tel.: 034/651 3896

tel./fax: 034/651 2995

e-mail: awertravel@awertravel.sk

i-net: www.awertravel.sk

  1.                             rokov od smrti Pátra Pia    

LORETO – SAN GIOVANNI ROTONDO – PIETRELCINA – RÍM

navštívime miesta, kde sa Páter Pio narodil aj kde pôsobil a zomrel
    „Počas môjho života som uprednostnil San Giovanni Rotondo. Po mojej smrti bude mať moju priazeň Pietrelcina“

               púť zakončíme audienciou u pápeža Františka v Ríme                       

3 x ubytovanie s raňajkami, lux bus, odchody v sobotu

Termín:        17.02. – 22.02.2018               

Výnimočná cena: 250,- €    pre farnosti, rehoľné spoločenstvá, cirkevné školy a semináre

V cene je zahrnuté:  doprava lux bus, 3 x ubytovanie s raňajkami, 2 x hotelové a 1 x  v bungalovoch /mobilných domčekoch/. V každom sú dve spálne: v jednej spálni je dvojlôžková izba s prístelkou a v ďalšej sa nachádza manželská posteľ. Každá izba má vlastnú kúpeľnu. V areáli je nová wifi zóna, reštaurácia, bar, pizzeria, dostupné autobusom a metrom, duchovný doprovod , sprievodca, mestská taxa, 3 x večera, cestovný lístok na metro- jeden celodenný, komplexné cestovné poistenie, miestna doprava v San Giovanni Rotondo.  nástupné a výstupné miesto Stráňavy

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou!!!!

 

Program zájazdu:

1.deň:  podvečer odchod zo Slovenska.  Nočná jazda cez  Rakúsko a severné Taliansko.  

  1. deň: príchod do významného pútnického miesta Loreto. V Bazilike P. Márie Loretskej  sa nachádza dom sv. Rodiny v ktorom žila Panna Mária s Ježiškom a sv. Jozefom v Nazarete. Keď v roku 1263 Svätá zem definitívne padla do rúk islamu, dom Svätej rodiny bol zbúraný. Podľa legendy však príbytok Svätej rodiny unikol skaze a bol zázračne prenesený  anjelmi cez hory a more, najprv do Dalmácie. 10. mája 1291 postavili dom na zem v Trsatu nad Rjekou. V noci na 12. decembra dom zmizol a anjeli ho premiestnili na pobrežie Jadranského mora do oblasti Recanati. Posledné premiestnenie bolo 7. septembra 1295 do Loreta. Náboženský program, slovenská svätá omša, osobné modlitby. Večera, ubytovanie

3.deň: po raňajkách odchod do  San Giovanni Rotondo, kde páter Pio žil od roku 1916 až do svojej smrti v roku 1968. V kláštornej kaplnke pri modlitbe 20 septembra 1918 prijal dar stigiem, ktoré nosil na svojom tele 50 rokov.  Hoci sa páter Pio snažil svoje stigmy  skrývať,  chýr o nich sa rozniesol  a do San Giovani Rotondo začali prichádzať zástupy  veriacich, aby sa zúčastnili na Piovej svätej omši a potom v dlhých radoch čakali uňho na spoveď. Prehliadka  areálu, hrob a múzeum Pátra Pia, krížová cesta, ubytovanie. Po večeri individuálne možnosť účasti na modlitbe ruženca v starej Bazilike o 20.30 hod.

4.deň: po raňajkách presun do rodiska Pátra Pia –  mestečka Pietrelcina. Návšteva múzea a kostola  vo Františkánskom konvente, farský kostol. Prehliadka  rodného domu a  kostola sv. Anny, kde bol 26 mája 1887 pokrstený, 27 septembra 1899 tu  pristúpil k prvému sv. prijímaniu a neskôr birmovaný.  Tu mal viaceré mystické zážitky, tiež zjavenie Panny Márie a Anjelov strážnych.  Popoludní presun do Ríma, ubytovanie. Po večeri fakultatívne prehliadka večerného Ríma, prípadne osobné voľno. 

5.deň: po raňajkách  program vo Vatikáne – všeobecná audiencia so Svätým Otcom na námestí sv. Petra. Popoludní návšteva Baziliky sv. Petra. Apoštolov hrob sa nachádza priamo pod hlavným oltárom. Pôvodný kostol tu stál už v 4. storočí. Osobné modlitby pri hrobe  sv. Jána Pavla II. Fakultatívne možnosť výstupu na kupolu, prípadne prechádzka známymi rímskymi námestiami. Následne  odchod  nočnou jazdou na Slovensko.

  1. deň: príchod v doobedňajších hodinách.

Úmysly svätých omší

Deň Svätá omša Úmysel
Pondelok 18.00hod. Za Božiu pomoc a zdravie pre Branislava
Utorok

 

 

18.00 hod. +Ján Harvánek
Streda 7.30 hod. Na úmysel kňaza
Štvrtok

 

 

Piatok

 

 

Sobota

 

Nedeľa 7.30 hod.

10.30 hod.

Za farníkov

Za Božiu pomoc a zdravie pre rod. Malichovú

Ako vybaviť:

Kostol Stráňavy

Stráňavskému kostolu Sedembolestnej Panny Márie dominuje veľká drevená socha Piety. Bočné steny kostola zdobia v rovnakom štýle zhotovené výjavy krížovej cesty.

Prvým správcom farnosti Stráňavy sa stal Mgr. Pavol Hrvol. 14. júna 2013 diecézny biskup Mons. Tomáš Galis posvätil základný kameň a stavebný pozemok pod farskú budovu. V júli 2013 sa stala jej výstavba. Farská budova je domov pre všetkých, bude slúžiť okrem bývania správcu farnosti pre rozličné stretnutia mládeže a detí, dospelých, pre rôzne náuky: krstné, manželské, birmovanecké, plánuje sa zriadiť aj farská knižnica.

Farská budova je financovaná zo zbierok a darov ľudí a z darov obce Stráňavy a Urbárskeho spoločenstva.

Kontaktovať farnosť

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stráňavy