Farnosť Stráňavy

Farnosť Stráňavy vznikla 01. júla 2012 oddelením od farnosti Strečno. K farnosti Stráňavy bola od 01. júla 2012 pričlenená filiálka Mojšova Lúčka. Prvým správcom farnosti sa stal Vdp. Mgr. Pavol Hrvol do 28. apríla 2022.

Farský úrad Stráňavy má zriadenú pevnú linku, na ktorú môžete volať.

(Po 30 sekundách budete prepojený na mobil)

Farské oznamy

13. nedeľa v Cezročnom období, 26. jún 2022

 

Liturgický kalendár

Pondelok Pondelok 13. týždňa v Cezročnom období
Utorok Spomienka svätého Ireneja, biskupa a mučeníka
Streda Slávnosť svätých Petra a Pavla, apoštolov
Štvrtok Štvrtok 13. týždňa v Cezročnom období
Piatok Piatok 13. týždňa v Cezročnom období
Sobota Sviatok Návštevy preblahoslavenej Panny Márie
Nedeľa 14. nedeľa v Cezročnom období

Sväté omše a sviatosť zmierenia

Sväté omše
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Stráňavy
18.00
18.00
07.30
18.30
07.30
18.00
10.00
07.30
10.30
Mojšova Lúčka
17.00

09.00
Sviatosť zmierenia
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Stráňavy (bežný týždeň)
17.30
17.30
07.00
07.00
17.30
07.00
Stráňavy (prvopiatkový týždeň) 17.00 17.00 07.00 07.00 17.00 07.00

Úmysly svätých omší

Stráňavy Úmysel svätej omše
Pondelok + Irena Honková, Adriana Trnková, Lukáš Honko
Utorok + Ana Polacek
Streda Za veriacich farnosti

+ kňaz Pavol Hrvol

Štvrtok Za zdravie a B. pomoc pre Jozefa a Róberta
Piatok + Vincencia Hrušková
Sobota + Vojtech Daniš, manželka, synovia a nevesta
Nedeľa Za veriacich farnosti

+ Michal Štrba, rodičia a súrodenci

Mojšova Lúčka Úmysel svätej omše
Streda

Nedeľa

+ Štefan, Pavol, Margita Šupejová, Jozef, Agnesa a Terézia Martinková

+ Želmíra, Ondrej, Terézia Piroha, Filip, Magdaléna Hlavatý

 • Úradné záležitosti môžete vybaviť v kancelárii Farského úradu po svätej omši.
 • Sviatosť manželstva chcú prijať:  Vladimír Vallo a Natália Melišová. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na Farskom úrade.
 • Upratovanie kostola na mesiac júl majú čísla domov 1 – 75.
 • V týždni máme prvý piatok mesiaca. Spovedať sa bude hodinu pred svätými omšami. V piatok bude od 17.00 hod. adorácia. Nenechávajte si svätú spoveď na poslednú chvíľu pred svätou omšou a príďte skôr! V Mojšovej Lúčke v stredu o 16.00 hod. svätá spoveď a po nej svätá omša.
 • Na prvý piatok bude v Mojšovej Lúčke (iba v prípade priaznivého počasia) o 08.30 hod. požehnaný a umiestnený kríž na vežu kostola a po požehnaní prejdeme do Domu smútku, kde bude pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu a sväté prijímanie. (Ak by pršalo, bude pobožnosť o 15.30 hod.)
 • V nedeľu (03. júla) pozývame žiakov a študentov poďakovať pri svätých omšiach za uplynulý školský rok.
 • Na prvú nedeľu mesiaca (03. júla) sa budú meniť tajomstvá ruženca.
 • Na prvú nedeľu mesiaca (03. júla) bude prvonedeľná zbierka na potreby farnosti.
 • V stredu (29. júna) budeme sláviť Slávnosť svätých Petra a Pavla, apoštolov. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú v Stráňavách o 07.30 a o 18.30 hod. a v Mojšovej Lúčke o 17.00 hod.
 • Od 01. júla je menovaný do Farnosti Stráňavy nový pán farár Vdp. Ľubomír Dávidík.
 • V sobotu (02. júla) slávime sviatok Návštevy Panny Márie. Svätá omša bude o 10.00 hod. Pri svätej omši bude uvedený do úradu nový pán farár.
 • V nedeľu (03. júla) si pripomenieme 10. výročie založenia farnosti Stráňavy. Popoludní o 15.00 hod. pozývame na modlitbu Korunky k Božiemu milosrdenstvu, adoráciu a chválovo – ďakovný koncert. Po koncerte je pripravené malé občerstvenie.

Ako vybaviť:

Kostol Stráňavy

Stráňavskému kostolu Sedembolestnej Panny Márie dominuje drevená socha Piety. Bočné steny kostola zdobia v rovnakom štýle zhotovené výjavy krížovej cesty.

Prvým správcom farnosti Stráňavy sa stal Mgr. Pavol Hrvol. 14. júna 2013 diecézny biskup Mons. Tomáš Galis posvätil základný kameň a stavebný pozemok pod farskú budovu. V júli 2013 sa začala jej výstavba. Farská budova je domov pre všetkých, bude slúžiť okrem bývania správcu farnosti aj pre rozličné stretnutia mládeže a detí, dospelých, pre rôzne náuky: krstné, manželské, birmovanecké, plánuje sa zriadiť aj farská knižnica.

Farská budova je financovaná zo zbierok a darov ľudí a z darov obce Stráňavy a Urbárskeho spoločenstva.

Kontaktovať farnosť

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stráňavy