Farnosť Stráňavy

Farnosť Stráňavy vznikla 01. júla 2012 oddelením od farnosti Strečno. K farnosti Stráňavy je pričlenená filiálka Mojšova Lúčka.

Prvým správcom farnosti sa stal Vdp. Mgr. Pavol Hrvol do 28. apríla 2022.

Od 01. júla 2022 je farárom Vdp. Mgr Ľubomír Dávidik.

Farský úrad Stráňavy má zriadenú pevnú linku, na ktorú môžete volať.

(Po 30 sekundách sa hovor prepojí na mobil)

Farské oznamy

14. nedeľa v Cezročnom období, 03. júl 2022

 

Liturgický kalendár

Pondelok Pondelok 14. týždňa v Cezročnom období
Utorok Slávnosť svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
Streda Spomienka svätej Márie Goretti, panny a mučenice
Štvrtok Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom období
Piatok Piatok 14. týždňa v Cezročnom období
Sobota Sobota 14. týždňa v Cezročnom období
Nedeľa 15. nedeľa v Cezročnom období

Sväté omše a sviatosť zmierenia

Sväté omše
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Stráňavy
18.00
07.30
18.00
07.30
18.00
07.30
08.00
Mojšova Lúčka
09.00

09.30
Sviatosť zmierenia
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Stráňavy (bežný týždeň)
17.30
07.00
17.30
07.00
17.30
07.00
Stráňavy (prvopiatkový týždeň) 17.00 07.00 17.00 07.00 17.00 07.00

Úmysly svätých omší

Stráňavy Úmysel svätej omše
Pondelok + Juraj, Žofia Barošinec
Utorok + Monika Hanuliaková, Cyril a Peter Barošinec
Streda Za zdravie a B. pomoc pre Patrika
Štvrtok Za zdravie a B. pomoc pre rodinu Meškovú
Piatok Poďakovanie za 30 rokov manželstva
Sobota + Štefan, Johana Peško a synovia
Nedeľa + Vladimír Valach, rodičia Malecoví a Valachoví
Mojšova Lúčka Úmysel svätej omše
Utorok

Nedeľa

+ Mikuláš, František, Jozef a Katarína Ďurnek

+ rodiny Ján, Emil a František Kajsík

  • Úradné záležitosti môžete vybaviť v kancelárii Farského úradu po svätej omši.
  • Sviatosť manželstva chcú prijať:  Vladimír Vallo a Natália Melišová. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási na Farskom úrade.
  • V utorok (05. júla) slávime slávnosť slovanských vierozvestov svätých Cyrila a Metoda. Sväté omše budú v Stráňavách o 07.30 a v Mojšovej Lúčke o 09.00 hod.

Ako vybaviť:

Kostol Stráňavy

Stráňavskému kostolu Sedembolestnej Panny Márie dominuje drevená socha Piety. Bočné steny kostola zdobia v rovnakom štýle zhotovené výjavy krížovej cesty.

Prvým správcom farnosti Stráňavy sa stal Mgr. Pavol Hrvol. 14. júna 2013 diecézny biskup Mons. Tomáš Galis posvätil základný kameň a stavebný pozemok pod farskú budovu. V júli 2013 sa začala jej výstavba. Farská budova je domov pre všetkých, bude slúžiť okrem bývania správcu farnosti aj pre rozličné stretnutia mládeže a detí, dospelých, pre rôzne náuky: krstné, manželské, birmovanecké, plánuje sa zriadiť aj farská knižnica.

Farská budova je financovaná zo zbierok a darov ľudí a z darov obce Stráňavy a Urbárskeho spoločenstva.

Kontaktovať farnosť

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stráňavy