Farnosť Stráňavy

Farnosť Stráňavy vznikla 1.7.2012 oddelením od farnosti Strečno. K farnosti Stráňavy bola od 1. júla 2012 pričlenená filiálka Mojšová Lúčka. Nastupujúcim novým správcom farnosti sa stal Vdp. Mgr. Pavol Hrvol do 28.4.2022.

Farský úrad Stráňavy má zriadenú pevnú linku, na ktorú môžete volať prípadne nechať svoj odkaz.

Farské oznamy

6. veľkonočná nedeľa v roku „C“, 22. máj 2022

Liturgický kalendár

Pondelok Pondelok po 6. veľkonočnej nedeli
Utorok Utorok po 6. veľkonočnej nedeli
Streda Streda po 6. veľkonočnej nedeli
Štvrtok Slávnosť Nanebovstúpenia Pána
Piatok Piatok po 6. veľkonočnej nedeli
Sobota Sobota po 6. veľkonočnej nedeli
Nedeľa 7. veľkonočná nedeľa

Sväté omše

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Stráňavy
18.00
18.00
7.30
7.30
18.30
18.00
7.30
7.30
10.30
Mojšová Lúčka
17.00

09.00

Úmysly svätých omší

Stráňavy Úmysel svätej omše
Pondelok + Žofia a Jozef Daňo
Utorok + Irena a Ľudovít Lúčan a Rudolf Mičky
Streda Za zdravie a B. pomoc pre Helenu
Štvrtok Za veriacich farnosti

Za B. pomoc a zdravie pre rodinu Fertáľovú

Piatok Za B. pomoc a zdravie pre rodinu Keherovú
Sobota Za obrátenie Pavla, Eriky a vnúčat
Nedeľa + Amália, Kristína, Ján Petrík a rodičia

Za veriacich farnosti

Mojšová Lúčka Úmysel svätej omše
Nedeľa
  • Úradné záležitosti môžete vybaviť v kancelárii Farského úradu po svätej omši.
  • V pondelok, utorok a stredu slávime Prosebné dni, počas ktorých prosíme o požehnanie úrody.
  • Vo štvrtok (26. mája) slávime slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok.
  • Od piatka (27. mája) sa modlíme Novénu k Duchu Svätému (na konci svätej omše).
  • Na budúcu nedeľu (29. mája) bude zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  • V nedeľu (29. mája) bude pri svätej omši o 10.30 hod. Prvé sväté prijímanie detí. Nácvik detí bude v pondelok, utorok a piatok po večernej svätej omši. V sobotu o 08.30 hod. bude svätá spoveď pre deti a rodičov.
  • V nedeľu (29. mája) pozývame do Farského centra na Stretnutie rodín o 16.00 hod.
  • Stretnutie rodín o 16.00 hod.

Ako vybaviť:

Kostol Stráňavy

Stráňavskému kostolu Sedembolestnej Panny Márie dominuje veľká drevená socha Piety. Bočné steny kostola zdobia v rovnakom štýle zhotovené výjavy krížovej cesty.

Prvým správcom farnosti Stráňavy sa stal Mgr. Pavol Hrvol. 14. júna 2013 diecézny biskup Mons. Tomáš Galis posvätil základný kameň a stavebný pozemok pod farskú budovu. V júli 2013 sa stala jej výstavba. Farská budova je domov pre všetkých, bude slúžiť okrem bývania správcu farnosti pre rozličné stretnutia mládeže a detí, dospelých, pre rôzne náuky: krstné, manželské, birmovanecké, plánuje sa zriadiť aj farská knižnica.

Farská budova je financovaná zo zbierok a darov ľudí a z darov obce Stráňavy a Urbárskeho spoločenstva.

Kontaktovať farnosť

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stráňavy