Farnosť Stráňavy

Farnosť Stráňavy vznikla 1.7.2012 oddelením od farnosti Strečno. K farnosti Stráňavy bola od 1. júla 2012 pričlenená filiálka Mojšová Lúčka. Nastupujúcim novým správcom farnosti sa stal Vdp. Mgr. Pavol Hrvol.

Farský úrad Stráňavy má zriadenú pevnú linku, na ktorú môžete volať prípadne nechať svoj odkaz.

Farské oznamy

Farské oznamy:

Opatrenia účinné od 12. januára 2022

Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu
a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, OP)

Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom
b) stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie, so spevom, OP)

Režim základ
– individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijmania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)

Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.

Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia

Opatrenia pre výkon bohoslužieb, sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu

a) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu
b| v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikova ruky; pri prijímaní „od obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku
c) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou
d| v priestoroch, kde sa vzkonávajú obrady je organizátor povinný odstániť nádoby s vodou

!!! Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnešie opatrenia !!!

vyhláška k organizácii hromadných podujatí (účinná od 12. 1. 2022)
vyhláška UVZ SR 2/ 2022 (pdf)

Na účely vyhlášky sa pod pojmom OP rozumie:

Očkovaní alebo prekonaní (OP):
a) osoba kompletne zaočkovaná *
b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať:
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odboeru v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigéhového testu

c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období nie viac ako 180 dňami **
d) deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

* definícia kompletne zaočkovanej osoby
– osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
– osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej láky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
– osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia

** Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Revízia 11. 1. 2022 (zdroj: UVZSR)

                                                                                  2. Nedeľa v období cez rok                              (16.1. 2022)

1. Liturgický kalendár:

Pondelok – spomienka sv. Antona, opáta.

Piatok – spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice.

Nedeľa –3. Nedeľa v období cez rok.

  1. Sv. omše budú v Stráňavách: pondelok, utorok, piatok, sobotu o 18.00 hod., v stredu o 8.00 hod., v nedeľu ako bývajú. V Mojšovej Lúčke v nedeľu o 9.00 hod..
  2. V tomto týždni začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Myslíme vo svojich modlitbách aj na tento úmysel.
  3. Od 12.1. 20222 platia nové opatrenia ohľadom účasti na sv. omši a ostatných liturgických sláveniach. Sú na nástenke a tiež na stránke farnosti.
  4. Z požehnania domov bolo darované na kostol (Stráňavy, Mojšova Lúčka) 2500 eur. Dar na kostol z pohrebu 50 eur a osobný dar 100 eur. Pán Boh zaplať. Kto by chcel prispieť na stavbu kostola v ML, vzadu za lavicami sú poštové poukážky alebo vo zvestiach k Vianociam je aktuálny stav kostola a číslo účtu.
  5. Keďže sa opatrenia uvoľňujú, aj keď je situácia vážna a chápem obavy, aj napriek tomu chcem pozvať a povzbudiť birmovancov a  prvoprijímajúce deti a samozrejme aj ich rodičov k fyzickej účasti na svätých omšiach. Ďakujem, že prípravu beriete zodpovedne.
  6. Sviatosť manželstva:

Branislav Požár, Žilina – Veronika Barillová, Stráňavy. ( sobášna sv. omša o 15.00 hod.)

                                                         

Úmysly svätých omší

17.1. 2022 – 23.1. 2022

Deň Svätá omša Úmysel
Pondelok 18.00 hod. +Elenu Daňovú rod. Marovčíkovú
Utorok 18.00 hod. +Klement, Elena, Anna, Mária Pytel
Streda 8.00 hod. Na úmysel kňaza
Štvrtok
Piatok 18.00 hod. Za Božiu pomoc a zdravie pre Petra Ďanovského
Sobota 15.00 hod.

18.00 hod.

Sobášna svätá omša

+Štefan Lončík

Nedeľa 7.30 hod.

10.30 hod.

Za farníkov

+Mária Hodasová

Ako vybaviť:

Kostol Stráňavy

Stráňavskému kostolu Sedembolestnej Panny Márie dominuje veľká drevená socha Piety. Bočné steny kostola zdobia v rovnakom štýle zhotovené výjavy krížovej cesty.

Prvým správcom farnosti Stráňavy sa stal Mgr. Pavol Hrvol. 14. júna 2013 diecézny biskup Mons. Tomáš Galis posvätil základný kameň a stavebný pozemok pod farskú budovu. V júli 2013 sa stala jej výstavba. Farská budova je domov pre všetkých, bude slúžiť okrem bývania správcu farnosti pre rozličné stretnutia mládeže a detí, dospelých, pre rôzne náuky: krstné, manželské, birmovanecké, plánuje sa zriadiť aj farská knižnica.

Farská budova je financovaná zo zbierok a darov ľudí a z darov obce Stráňavy a Urbárskeho spoločenstva.

Kontaktovať farnosť

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stráňavy

Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia webového prehliadača ohľadne súborov cookie súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close