Farnosť Stráňavy

Farnosť Stráňavy vznikla 01. júla 2012 oddelením od farnosti Strečno. K farnosti Stráňavy je pričlenená filiálka Mojšova Lúčka.

Prvým správcom farnosti sa stal Vdp. Mgr. Pavol Hrvol do 28. apríla 2022.

Farský úrad Stráňavy má zriadenú pevnú linku, na ktorú môžete volať.

Farské oznamy

Prvá adventná nedeľa cez rok „A“        27.11.202

  Liturgický kalendár

Pondelok Féria
Utorok Sv. Mikuláša, biskupa – spomienka
Streda Sv. Ambróza, biskupa – spomienka
Štvrtok

Nepoškvrnené počatie Panny Márie – slávnosť

Piatok Féria
Sobota Preblahoslavenej P. Márie Loretánskej
Nedeľa Tretia adventná nedeľa „A“ – „ Gaudete“

 

Sväté omše a sviatosť zmierenia

Sväté omše
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Stráňavy
18.00

   7.30

7.30

18.30

18.00
6.00
07.30
10.30
Mojšova Lúčka
17.00

09.00

Úmysly svätých omší

Stráňavy Úmysel svätej omše
Pondelok
Utorok + Vladimír, Mikuláš a Anna Milo
Streda za veriacich
Štvrtok 7.30  poďakovanie za 87. rokov života

18.30 + Ondrej, Anna Moravčík a rodičia z oboch strán

Piatok + František Syrovátka
Sobota na úmysel – roráty pri svetle sviec
Nedeľa 7.30 za veriacich farnosti

10.30 + Jozef a Štefánia Moravčík – detská sv. omša

Mojšova Lúčka Úmysel svätej omše
Nedeľa

 

       Na kostol dobrodinci v tomto mesiaci na farský účet prispeli sumou 260 euro. Nech ich štedrosť Všemohúci Boh mnohonásobne odmení.

 

     V tomto týždni sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jedn deň. Úmysel: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

 

      Stretnutie detí, ktoré sa nahlásili na Dobrú novinu, bude v piatok 9.12.2022 o 17.00 hod.  v spoločenskej miestnosti na fare.

      Detská sv. omša bude v nedeľu 11.12.2022 o 10.30 hod.  Nácvik piesni o 10.00 hod.

     

        Spovedať chorých a starých budem vo štvrtok 8.12.2022 od 9.00 hod

        Spoločná vianočná sv. spoveď v našej farnosti bude prebiehať počas adventu.

 

Kontaktovať farnosť

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stráňavy