Ako vybaviť sobáš

Nahlasujú obaja snúbenci osobne na farskom úrade tri mesiace pred plánovaným termínom sobáša. Prinesú si krstné listy.

Sobášna náuka býva:

  1. pri zápise na farskom úrade
  2. vieroučná
  3. mravoučná
  4. posledný deň pred sobášom na farskom úrade o 9.00 hod.

Ak nie je s nimi osobne dohodnuté inak. Snúbenci si následne zahlásia sobáš na miestnej matrike.

Na matriku si treba priniesť: platné občianske preukazy a rodné listy (originály).

Ako vybaviť krst

Nahlasuje jeden z rodičov čo najskôr po narodení dieťaťa, po sv. omši. Na krstnú náuku prídu rodičia s krstnými rodičmi.

** Krstným rodičom môže podľa CIC byť pobirmovaný katolík

  • po dovŕšení 16. rokov
  • ktorý vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať
  • slobodný alebo žijúci v zákonitom cirkevnom manželstve

Kán 874,§ 1

Ako vybaviť pohreb

V kancelárií farského úradu alebo v zákristii kostola po sv. omši.

Potrebné doklady:

  • ‚list o prehliadke mŕtveho‘ s pečiatkou lekárov a matriky príslušnej podľa miesta úmrtia

Podľa predpisov kánonického práva CIC:
‚Pohrebné obrady za každého zosnulého veriaceho sa spravidla musia sláviť v kostole vlastnej farnosti.‘

Kán. 117,§1,2.

Kontaktovať farnosť

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stráňavy

Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia webového prehliadača ohľadne súborov cookie súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close