Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stráňavy
013 25 Stráňavy 4

www: farnost-stranavy.sk

E-Mail: stranavy@fara.sk
Tel.: 041 / 59 66 266

Názov bankového účtu: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stráňavy
Číslo účtu: SK25 0900 0000 0050 3030 8973

Farské oznamy

Farské oznamy a úmysly svätých omší