Zaujímavosti z kroniky

1932 – 1993


28. 10. 1932


28. októbra 1932 na Deň slobody v rámci veľkých osláv za účasti Strečna, Mojšovej Lúčky a Stráňav bola posviacka kríža vystaveného na hranici medzi Stráňavami a Strečnom k pamiatke vo svetovej vojne padlým synom obce Stráňavy.28. 09. 1933


Posviacka nového obecného úradu v Stráňavách.09. 04. 1980


09. 04. 1980 sa začala stavať nová fara v Strečne. Túto novostavbu prišiel posvätiť nitriansky biskup Najd. ThDr. Ján Pásztor 11.10.1981.24. 12. 1989


24. 12. 1989 sa konala prvá polnočná omša v Stráňavách.09. 05. 1990


09. 05. 1990 o 16.00 hod. sa slúžila sv. omša na vrchu Polom za veľkej účasti.19. 07. 1991


19. júla sa konal výber staveniska pre nový kostol vo filiálke v Stráňavách.07. 08. 1991


07. 08. 1991 sa začala písať historická udalosť, keď vo filiálke Stráňavy začali kopať základy nového kostola zasväteného Sedembolestnej Panne Márii.12. 09. 1991


12. 09. 1991 Najd. Otec biskup Mons. František Rábek posvätil základy a miesto stavby nového kostola za účasti 300 veriacich.19. 06. 1993


Dňa 19. 06. 1993 v kostole v Terchovej prijal z rúk J. E. Otca Jána Chryzostoma Korca, kardinála, kňazské svätenie dp. Pavol Maretta. 27. júna 1991 boli v obci Stráňavy primície tohto novokňaza, čo obec ešte nikdy vo svojej histórii nezažila. Sv. omšu mal primiciant vonku pred kultúrnym domom. Slávnostným kazateľom bol vdp. Jozef Šuráb, farár v Hornej Súči.


1993 – 2013


16. 12. 1993


Nadišiel 16. 12. 1993, ktorý bol historickým dňom celej farnosti. V tento deň prišiel J. E Chryzostom Korec, aby vo filiálke Stráňavy konsekroval nový kostol zasvätený Sedembolestnej Panne Márii, ktorého základný kameň posvätil Otec Ján Pavol II. pri svojej návšteve v Bratislave dňa 22. 4. 1990 a ktorý si veriaci postavili svojpomocne v čase od 7. 8. 1990 do 16. 12. 1993. Na slávnosti sa zúčastnilo viac ako 25 kňazov a okolo 3000 veriacich. Otca kardinála privítal pred novým kostolom starosta obce Stráňavy Kamil Hruška. To bol najkrajší darček, aký stráňavskí veriaci dostali.18. 09. 1994


18. 09. 1994 prišiel otec Mons. F. Rábek, aby posvätil v kostole krížovú cestu a tri nové zvony, na ktoré obetovali veriaci, obecný úrad a urbariát Stráňavy.17. 06. 2001


dňa 17. júna 2001 prijal kňazskú vysviacku stráňavský rodák Jozef Špalek.01. 07. 2012


Dňa 1. júla 2012 bola ustanovená samostatná farnosť Stráňavy s filiálkou Mojšová Lúčka. Jej prvým správcom sa stal vdp. Pavol Hrvol.14. 06. 2013


14. 6. 2013 bol posvätený základný kameň a stavebný pozemok pod farskú budovu diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom.01. 07. 2013


V júli 2013 sa začala výstavba farskej budovy Stráňavy, ktorá bola v lete 2015 dokončená.